WAT TE DOEN IN GEVAL VAN ONGEVAL ?

We zetten de te volgen stappen op een rijtje :

  1. Een verzekerde kwetst zich tijdens een activiteit.
  2. Een verantwoordelijke van Smash voorziet een ongevalaangifteformulier. Gelieve de vragen in te vullen.
  3. Met het ongevalaangifteformulier stap je naar de dokter, die het medisch getuigschrift deel uitmakend van het formulier dient in te vullen.
  4. Stuur het ongevalsaangifteformulier samen met de eventuele reeds ontvangen originele onkostennota’s (verschilstaten die U ontvangt van/aanvraagt bij uw mutualiteit, …) verslagen, enz. op naar volgend adres : NERVIERSLAAN 85 bus 2 – B-1040 BRUSSEL

=>  Download hier het formulier.

De verdere afhandeling van uw dossier gebeurt rechtstreeks met ARENA.

  1. Eens zij de documenten heeft ontvangen zendt ARENA u binnen de vijf dagen een ontvangstmelding op met alle nodige informatie en uw dossiernummer.
  2. Alle bijkomende onkostennota’s kan je best onmiddellijk aan ARENA overmaken zodat zij – als het dossier volledig is – tot vergoeding kunnen overgaan.
  3. Mogen wij je tenslotte vragen aan ARENA onmiddellijk ongunstige ontwikkelingen in het genezingsproces te melden om een zo vlot mogelijke regeling van het dossier te kunnen waarborgen.

Maar hopelijk is deze informatie voor jou overbodig en kan je genieten van vele jaren ongevalvrij sportplezier.

 

GEZOND SPORTEN?

Klik hier voor meer informatie over gezond sporten, blessures, enz. De Vlaamse Vereniging voor Sportgeneeskunde (VVS) beoogt een kenniscentrum te zijn op dit vlak.

Wil je graag weten of je lichamelijk geschikt bent voor sport, en wil je een uitgebreid medisch advies op basis van onder andere hartonderzoek, neem dan even een kijkje op sportkeuring.be