Bij Smash kan je 3 maal gratis uitproberen of je gebeten werd door de microbe. Vanaf dan vragen we je over te gaan tot de inschrijving.

Hiertoe zal de verantwoordelijke van die avond (Erik op maandag en Michel op donderdag) de nodige informatie overhandigen alsook een inschrijvingsformulier om je verdere aansluiting zo snel mogelijk  in orde te brengen.

Je kan je eenvoudigweg ook hier elektronisch inschrijven. Je inschrijving en ingevulde gegevens komen dan automatisch bij de juiste personen terecht. Conform de huidige GDPR-wetgeving behandelen wij uw gegevens met de nodige discretie. Opgelet, dit betreft louter de administratieve kant van de inschrijving, het financiële aspect en de effectieve storting van het lidgeld moet u nog steeds via overschrijving verrichten. Gelieve bij de overschrijving als vrije mededeling de naam en voornaam te vermelden van de ingeschreven persoon of personen.

In het lidgeld is een verzekering en het gebruik van de volledige accommodatie inbegrepen. Ook de shuttles zijn gratis. (excl. verenshuttles).

Voor de tarieven van het lidgeld ga naar pagina lidgeld.

Indien u in de toekomst niet meer op de hoogte wil gehouden worden, of u beslist om geen lid meer te zijn, kan u zich wenden tot Erik Hertling (voorzitter) om uw mailadres te verwijderen uit de lijst.